Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Tidsskrift for Arbejdsliv PDF Print E-mail

Tidsskrift for Arbejdsliv er et primært dansksproget, internationalt, videnskabeligt tidsskrift om arbejdsliv; det henvender sig til alle der interesserer sig for forskning om arbejdsliv, arbejdsmiljø og arbejdsmarked. Tidsskriftet udkommer 4 gange om året. Det udgives af Werks Forlagsdistribution i samarbejde med Center for Studier i Arbejdsliv (CSA).

ISSN nr.: 1399-1442
Omslag: Anette Friis Jakobsen

Tidskriftet består af:

  • faglige artikler; typisk 6 i hvert nummer
  • en debatsektion med indlæg om aktuelle forhold og tidligere artikler
  • anmeldelser
  • en nyhedsdel, som er tæt integreret med nyheds-sektionen her på nettet

Målsætning
Tidsskrift for ARBEJDSliv har som mål at skabe et forum for formidling, kritik og debat mellem forskere og praktikere, der beskæftiger sig med arbejdsliv, arbejdsmiljø og arbejdsmarked. Tidsskriftet sigter på at formidle forskningsbaseret viden til forskere, undervisere, praktikere og andre med interesse for området. Desuden har det som mål at være forum for en kritisk debat om såvel de faktiske som de ønskelige forandringer af arbejdslivet.

Tværfaglig profil
Tidsskriftet har en tværfaglig profil, og tilstræber en kritisk vinkel på de eksisterende teoretiske og politiske diskurser om arbejdslivet. Det bringer både artikler med vægt på teoretisk diskussion og artikler, der bygger på empiriske undersøgelser og praksisnære problemstillinger. Udover de forskningsbaserede artikler er der en nyhedssektion, en debatsektion og en sektion med anmeldelser af publikationer indenfor området.

Manuskriptvejledning

Artikler der ønskes bragt i Tidsskrift for Arbejdsliv bedes udformet efter manuskriptvejledningen.

Artikelforslag og debatindlæg uden for tema sendes til:

Tidsskrift for Arbejdsliv
Annette Kamp, ansv. redaktør
Roskilde Universitet
Bygning 30M2, Postbox 210
4000 Roskilde
Email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it