Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Tidsskrift for Arbejdsliv Print E-mail

Tidsskrift for Arbejdsliv er et primært dansksproget, internationalt, videnskabeligt tidsskrift om arbejdsliv; det henvender sig til alle der interesserer sig for forskning om arbejdsliv, arbejdsmiljø og arbejdsmarked. Tidsskriftet udkommer 4 gange om året.

Tidsskrift for ARBEJDSliv har som mål at skabe et forum for formidling, kritik og debat mellem forskere og praktikere, der beskæftiger sig med arbejdsliv, arbejdsmiljø og arbejdsmarked. Tidsskriftet sigter på at formidle forskningsbaseret viden til forskere, undervisere, praktikere og andre med interesse for området.

Tidsskriftet har en tværfaglig profil, og tilstræber en kritisk vinkel på de eksisterende teoretiske og politiske diskurser om arbejdslivet. Det bringer både artikler med vægt på teoretisk diskussion og artikler, der bygger på empiriske undersøgelser og praksisnære problemstillinger.

 
Call 2016/2: Arbejde Krop og Sundhed E-mail
Written by Administrator   
Sunday, 17 March 2013 00:00

Call for paper til Tidsskrift for Arbejdsliv 2016/2

Arbejde, krop og sundhed

Kroppen i arbejdet er et centralt tema i arbejdslivsforskningen. Nedslidning, ulykker og sygdomme som konsekvenser af belastninger i arbejdet har i mange år udgjort en grundstamme ikke mindst i den arbejdsmedicinske forskning. Dette fokus på belastning af kroppen er også et omdrejningspunkt i Arbejdsmiljøloven, hvor målet om et sikkert og sundt arbejdsmiljø sigter på at sikre at kroppen (og psyken) kan holde til arbejdets belastning i et helt arbejdsliv.

Last Updated on Sunday, 14 June 2015 17:29
Læs mere
 
Call 2016/1: Regulering og virkemidler E-mail
Written by Administrator   
Sunday, 17 March 2013 00:00

Call for paper til Tidsskrift for Arbejdsliv 2016/1

Regulering og virkemidler i arbejdsmiljøet

Den traditionelle myndighedsbaserede del af arbejdsmiljøregulering er bygget på en bureaukratisk tilgang til tilsynsopgaven, og en sådan tilgang har en række begrænsninger i forhold til at skabe forbedringer af arbejdsmiljøet. Reguleringen har dog siden 1972 haft et element af selvregulering og i de senere år har Arbejdstilsynet indarbejdet mere refleksive processer, såsom tilpasset tilsyn og mere vægt på rådgivning. Bureaukratiske regler, tilsyn og sanktioner kan altså ikke stå alene, og der er al mulig grund til at søge efter og evaluere supplementer og alternativer. Samfund og virksomheder er komplekse, og virksomhederne reagerer på mange andre signaler end regler og sanktioner. Det er derfor vigtigt at forske i, analysere og evaluere hvordan de komplekse samspil mellem aktørerne i arbejdsmiljøsystemet og virksomhederne fungerer, og de muligheder der er for alternativer. Det er det centrale tema som tages op i det temanummer som vi lægger op til med dette call for papers.

Last Updated on Saturday, 28 March 2015 12:58
Læs mere
 
Call 2015/4: Universitetet og arbejdslivet E-mail
Written by Morten Gundel   
Sunday, 17 March 2013 00:00

Call for paper til Tidsskrift for Arbejdsliv 2015/4

Universitetet og arbejdslivet

Universiteternes udvikling fra elite til masseuniversiteter har sat den humboldtske model, som dan- ske universiteter traditionelt bekender sig til, under pres. Centralt i denne model var forestillingen om videnskaben for videnskabens skyld og antagelsen om, at hvis blot denne fik lov til at udvikle sig uden indblanding udefra, så skulle forskningen nok i sidste instans vise sin samfundsnytte. Ifølge Humboldt ville forsøg på at styre forskningen fra statens eller erhvervslivets side svække forskningens nytteværdi.

Last Updated on Monday, 24 November 2014 21:27
Læs mere
 
Projektidé om medlemskommunikation E-mail

Invitation til kommunikationsprojekt for CSA

Vi har en ambition om at blive bedre til at nå og inddrage CSAs medlemmer. F.eks. ved anvendelse af andre kommunikationsmidler end de hidtidige, ved at lave arrangementer som afspejler medlemmernes interesser ud fra brugerdreven innovation, eller noget helt tredje. Hvis I er en gruppe kommunikations, IT- eller organisationsstuderende, som kunne tænke sig at være med til at rebrande CSA, hører vi meget gerne fra jer.

Læs mere her: CSA_projektforslag