Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Tidsskrift for Arbejdsliv Print E-mail

Tidsskrift for Arbejdsliv er et primært dansksproget, internationalt, videnskabeligt tidsskrift om arbejdsliv; det henvender sig til alle der interesserer sig for forskning om arbejdsliv, arbejdsmiljø og arbejdsmarked. Tidsskriftet udkommer 4 gange om året.

Tidsskrift for ARBEJDSliv har som mål at skabe et forum for formidling, kritik og debat mellem forskere og praktikere, der beskæftiger sig med arbejdsliv, arbejdsmiljø og arbejdsmarked. Tidsskriftet sigter på at formidle forskningsbaseret viden til forskere, undervisere, praktikere og andre med interesse for området.

Tidsskriftet har en tværfaglig profil, og tilstræber en kritisk vinkel på de eksisterende teoretiske og politiske diskurser om arbejdslivet. Det bringer både artikler med vægt på teoretisk diskussion og artikler, der bygger på empiriske undersøgelser og praksisnære problemstillinger.

Køb eller tegn abonnement på tidsskriftet

 
Nyt temanummer: Regulering og virkemidler i arbejdsmiljøet E-mail
Written by Administrator   
Monday, 29 February 2016 08:45

Den nyeste udgave af Tidsskrift for Arbejdsliv kan nu købes på vores webshop (eller køb et abonnement for et helt år!).

Det nye temanummer handler om regulering og virkemidler i arbejdsmiljøet og spiller med artikler om psykiske arbejdsmiljø, mobning og mere ind i den aktuelle debat, se fx DRs artikel. Temanumret indeholder to kronikker om henholdsvis virkemidler generelt og hvordan arbejdsmiljøuddannelsen svigter det psykiske arbejdsmiljø, som vi har gjort tilgængelig on-line.

Læs om temaet her: Virkemidler

Last Updated on Monday, 29 February 2016 09:00
 
Call 2017/2: Ledelse som profession E-mail
Written by Administrator   
Sunday, 17 March 2013 00:00

Call for paper til Tidsskrift for Arbejdsliv 2017/2

Ledelse som profession

På tværs af den offentlige og private sektor opfattes ledelse i stigende grad som et svar på stort set allehånde organisatoriske udfordringer. Styring og ledelse er blevet udpeget som en hjørnesten i indsatsen for en mere effektiv offentlig sektor, og der måles på ledelseskvalitet som aldrig før. Ledelse ses også som læsningen på arbejdsmiljømæssige udfordringer: ’Ledelse er en af de enkeltfaktorer som har størst betydning for arbejdsmiljøet…’ lyder det ofte i arbejdsmiljøanalyser og -rapporteringer .

Last Updated on Sunday, 31 January 2016 21:33
Læs mere
 
Call 2016/3: Tværfaglighed og samarbejde E-mail
Written by Administrator   
Sunday, 17 March 2013 00:00

Call for paper til Tidsskrift for Arbejdsliv 2016/3

Tværfaglighed og samarbejde

Nye ledelses- og samarbejdsformer som teamorganisering kendetegner i stigende grad moderne organisationer. Teamorganisering betragtes traditionelt som svaret på, hvordan der kan skabes højere effektivitet i kombination med bredere og mere autonome inspirerende job i det industrielle arbejde – et alternativt til en bureaukratisk og tayloristisk inspirerede organisering, præget af opsplittede og ensidige arbejdsfunktioner. Dette temanummer af Tidsskrift for Arbejdsliv fokuserer på konsekvenserne af tværfaglighed og teamarbejde i og for arbejdslivet.

Last Updated on Thursday, 29 October 2015 22:15
Læs mere
 
Projektidé om medlemskommunikation E-mail

Invitation til kommunikationsprojekt for CSA

Vi har en ambition om at blive bedre til at nå og inddrage CSAs medlemmer. F.eks. ved anvendelse af andre kommunikationsmidler end de hidtidige, ved at lave arrangementer som afspejler medlemmernes interesser ud fra brugerdreven innovation, eller noget helt tredje. Hvis I er en gruppe kommunikations, IT- eller organisationsstuderende, som kunne tænke sig at være med til at rebrande CSA, hører vi meget gerne fra jer.

Læs mere her: CSA_projektforslag