Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Nyt temanummer: Prekarisering E-mail

Den nyeste udgave af Tidsskrift for Arbejdsliv kan nu købes på vores webshop (eller køb et abonnement for et helt år!).

Dette nummer af Tidsskrift for Arbejdsliv bærer temaet ”Prekarisering, hvem, hvad og hvor” og samler en række bidrag, der på forskellig vis beskæftiger sig med begrebet prekarisering set i forhold til den seneste udvikling på det danske arbejdsmarked.

 
Call 2017/4: Arbejdslivsforskningens begreber og koncepter E-mail

Call for paper til Tidsskrift for Arbejdsliv 2017/4

Arbejdslivsforskningens begreber og koncepter - antagelser om menneske, arbejde og samfund

Vi ønsker i dette temanummer at invitere bidrag, som belyser de forskellige antagelser om mennesker, arbejdet og samfundet, der udmøntes i forsknings- og udviklingsprojekter samt danner baggrund for udvikling af koncepter, begreber og redskaber, målrettet organisations- og medarbejderudvikling i praksis.

Læs mere
 
Call 2017/2: Ledelse som profession E-mail

Call for paper til Tidsskrift for Arbejdsliv 2017/2

Ledelse som profession

På tværs af den offentlige og private sektor opfattes ledelse i stigende grad som et svar på stort set allehånde organisatoriske udfordringer. Styring og ledelse er blevet udpeget som en hjørnesten i indsatsen for en mere effektiv offentlig sektor, og der måles på ledelseskvalitet som aldrig før. Ledelse ses også som læsningen på arbejdsmiljømæssige udfordringer: ’Ledelse er en af de enkeltfaktorer som har størst betydning for arbejdsmiljøet…’ lyder det ofte i arbejdsmiljøanalyser og -rapporteringer .

Læs mere
 
Tidsskrift for Arbejdsliv Print E-mail

Tidsskrift for Arbejdsliv er et primært dansksproget, internationalt, videnskabeligt tidsskrift om arbejdsliv; det henvender sig til alle der interesserer sig for forskning om arbejdsliv, arbejdsmiljø og arbejdsmarked. Tidsskriftet udkommer 4 gange om året.

Tidsskrift for ARBEJDSliv har som mål at skabe et forum for formidling, kritik og debat mellem forskere og praktikere, der beskæftiger sig med arbejdsliv, arbejdsmiljø og arbejdsmarked. Tidsskriftet sigter på at formidle forskningsbaseret viden til forskere, undervisere, praktikere og andre med interesse for området.

Tidsskriftet har en tværfaglig profil, og tilstræber en kritisk vinkel på de eksisterende teoretiske og politiske diskurser om arbejdslivet. Det bringer både artikler med vægt på teoretisk diskussion og artikler, der bygger på empiriske undersøgelser og praksisnære problemstillinger.

Køb eller tegn abonnement på tidsskriftet