Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Call 2014/3: Metoder i arbejdslivsforskningen E-mail
Written by Morten Gundel   
Sunday, 17 March 2013 00:00

Call for paper til Tidsskrift for Arbejdsliv 2014/3

"Metoder i arbejdslivsforskningen" - Abstracts: 22. januar 2014

Arbejdslivsforskningen er i udpræget grad et forskningsfelt, som er empirisk funderet og som derfor gør brug af en meget bred vifte af forskellige forskningsmetoder. Spændvidden går fra naturvidenskabelige og kvantitative metoders deskriptive karakter over en række kvalitative undersøgelsesformer og til direkte interventionsmetoder som blandt andet aktionsforskning. Denne variation og metodemæssige kreativitet i forskningen er naturligvis funderet i forskellige teoretiske inspirationer. Samtidig knytter der sig meget forskelligartede forskningsetiske ambitioner og idealer til forskellige former for arbejdslivsforskning. Med temaet om metoder i arbejdslivsforskningen ønsker Tidskrift for Arbejdsliv at præsentere et udsnit af denne mangfoldighed.

Last Updated on Thursday, 30 January 2014 10:21
Læs mere
 
Call 2014/4: Revitalisering af socioteknikken E-mail
Written by Morten Gundel   
Sunday, 17 March 2013 00:00

Call for paper til Tidsskrift for Arbejdsliv 2014/4

Revitalisering af socioteknikken. Social kapital, samarbejde og sociale relationer.

Socioteknikken har siden 50érne dannet rammen om en reformbevægelse, der skulle skabe ’det gode arbejde’. En reformbevægelse som betonede vigtigheden af og muligheden for at udvikle et arbejdsliv der skabte både produktivitet og trivsel. Dette temanummer indkalder artikler som beskæftiger sig med disse nye udviklinger indenfor socioteknikken.

Last Updated on Thursday, 30 January 2014 10:21
Læs mere
 
Den Nordisk Arbejdslivskonference 2014 E-mail
Written by Morten Gundel   
Thursday, 09 May 2013 14:53

I april 2011 deltog mere en 150 forskere og praktikere i Nordisk Arbejdslivskonference i Helsingør arrangeret af CSA sammen med Teamarbejdsliv og SFI. Med det genoplivedes en tradition for at samle nordisk arbejdslivsforskning efter cirka 10 års pause. Vore kolleger i Göteborg har påtaget sig at gentage successen, så der igen i 2014 vil være mulighed for at mødes og udveksle erfaringer og viden. Den Nordisk Arbejdslivskonference 2014 i Göteborg finder sted 11.-13. juni.

Forslag til workshops indkaldes med deadline den 31. maj 2013.

Mere information: NWLC 2014: Call for streams & keynote speakers (engelsk)

Last Updated on Thursday, 09 May 2013 15:04
 
Call 2014/1: Ledelse og velfærdsprofessioner E-mail
Written by Morten Gundel   
Sunday, 17 March 2013 00:00

Call for paper til Tidsskrift for Arbejdsliv 2014/1

"Ledelse og velfærdsprofessioner"

Siden 1980'erne har en række moderniseringspolitiske reformer forandret velfærdsinstitutionerne og ledelsen af de fagprofessionelle. Med dagens bestræbelser på at skabe effektive velfærdsorganisationer (fx gennem digitalisering, effektivisering af sagsgange, fusioner, udlicitering og partnerskaber) bliver ledelse distribueret ud til fagprofessionelle, hvor flere får ansvar for at gribe korrigerende ind, udøve indflydelse og skabe retning. Det gælder for eksempel afdelings- og teamledere i skoler, projektledere i forvaltningen og koordinatorer på sygehusene. Det betyder, at fagprofessionelle (som ledere) på vegne af velfærdsorganisationen skal agere i nye helheder med øget flertydighed og håndtering af dilemmaer til følge.

Last Updated on Wednesday, 14 May 2014 20:28
Læs mere
 
CSA årsmøde 2013 E-mail
Written by Troels   
Saturday, 16 March 2013 21:37

Demokrati og indflydelse i arbejdet

Center for Studier i Arbejdsliv afholder årsmøde på Aalborg Universitet, Campus Sydhavnen, torsdag den 4. april.

Læs mere om årsmødet, oplæg, workshops, tilmelding og kontakt her.

Last Updated on Saturday, 16 March 2013 21:51
 
Projektidé om medlemskommunikation E-mail

Invitation til kommunikationsprojekt for CSA

Vi har en ambition om at blive bedre til at nå og inddrage CSAs medlemmer. F.eks. ved anvendelse af andre kommunikationsmidler end de hidtidige, ved at lave arrangementer som afspejler medlemmernes interesser ud fra brugerdreven innovation, eller noget helt tredje. Hvis I er en gruppe kommunikations, IT- eller organisationsstuderende, som kunne tænke sig at være med til at rebrande CSA, hører vi meget gerne fra jer.

Læs mere her: CSA_projektforslag